İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

DOSYA NO: 2013/ ……… Soruşturma

ŞÜPHELİ:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

ŞİKAYETÇİ:

VEKİLİ:

KONU: Şikayetçinin soruşturma dosyasına sunduğu çelişkili ifadesiyle ilgili ayrıntılı beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

I-Şikayetçi ve aynı zamanda müvekkil şirketin borçlusu olan ……………..’ın ifadesi çelişkilerle doludur. Müvekkil ……………….. A.Ş ile şikayetçi arasında uzun yıllar devam eden bir ticari ilişki mevcuttur. …………… A.Ş bu ticari ilişki sebebiyle müvekkil firmadan defalarca mal almıştır. Bu mallar karşılığında bazen nakit, bazen de kendisine ve müşterilerine ait çeklerle ödemelerde bulunmuştur. ……. tarihli faturaya konu satış işleminde …………….. A.Ş müvekkil şirketten 116 adet ……………………… yarayan mal almıştır.  Bu malların karşılığı olan 756,000 TL’yi ödemek içinde müvekkil şirkete ………………… Bankası’na ait ………………….. keşide tarihli Keşidecisi ……………………… A.Ş olan 2 adet müşteri çeki ile ………………… Bankası’na ait ………………….. keşide tarihli 3 adet kişisel çekini müvekkil şirkete …………… tarihli “Çek Teslim Tutanağı”  ile vermiştir. Daha sonra çek üzerinde tarih geldiğinde müvekkil şirket tarafından çeklerin ilk 3 ü bankaya ibraz edilmiştir. 2 adet müşteri çeki ve 1 adet şikayetçiye ait çek bankaya ibraz edildiğinde banka hesabında karşılığı bulunmaması sebebiyle icra takibine konu edilmiştir. İzmir …. İcra Müdürlüğü  2013/………… Esas ve İzmir …. İcra Müdürlüğü  2013/………… Esas sayılı icra dosyalarından çeklerle ilgili icrai prosedürlere başlanmıştır.

2-Çek keşidecisi ………………………….. A.Ş kendisine yapılan tebligat sonrasında müvekkil firma yetkilileri ile irtibata geçerek borcu kabullenmiş, borca karşı hiçbir itiraz da bulunmadığı gibi müvekkil şirkete ait …………… Bankası ……………….. IBAN numaralı hesabına …………………….. TL ödeme yapmıştır.  Kalan tutarı ise …………… tarihinde ödeyeceğine dair müvekkil firmaya mail göndermiştir.

3-Borca istinaden verilen iş bu çeklerin ilişkin bakiye ödeme de söz verilen tarihte ödenmemiştir. Takipten yeni haberdar olduğu iddia eden şikayetçi ………………. takibe konu çeklerin sahte ve bedelsiz olduğunu beyan ederek müvekkil şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

4-Şikayetçinin kötüniyetli olduğu aşikardır. Şikayetçi icra dosyasından alınan tebligatı şirket merkezinde bizzat teslim almış ve tebligat üzerindeki imzasını da inkar etmemektedir. Fakat tebliğden yaklaşık 3 ay sonra huzurdaki şikayeti yapmıştır. Ekte sunduğumuz banka ödeme dekontu ve şikayetçinin müvekkil şirkete attığı mail dikkate alındığında şikayetçinin borcun tahsilini geciktirmek amaçlı savcılık şikayeti yaptığı aleni bir biçimde ortaya çıkacaktır.

SONUÇ ve İSTEM: Müvekkilin üzerine atılı suça konu çekler  şikayetçi tarafından ……………….. A.Ş’ye verilmiş olup …………………… A.Ş tarafından da  müvekkil şirkete olan borcuna istinaden ……………… tarihli tutanakla müvekkil şirkete verilmiş olup müvekkilin iş bu çeklerin sahte olmasından bilgisi olmaması sebebiyle, müvekkilin suçtan haberdar olmadığı açık ve net bir şekilde ortada olup devam etmekte olan soruşturmada iş bu beyanlarımızın dikkate alınmasını tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Şüpheli Vekili

Av. Arif BALTACI