İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

DOSYA NO: 2013/………. Esas

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davaya ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Davacı kendi adına aldığı GSM telefon aboneliğini başkasının kullanımına bırakmış olup, başkasının kullanımına bıraktığı telefon üzerinden yapılan görüşmelere ilişkin davacının yapmış olduğu itirazlar hukuki mesnetten yoksun olup reddi gerekir.

Davacının telefonunu kullanan ……………….. yazılı itirazı üzerine, dava konusu telefon kayıtları müvekkil firma çalışanlarımız tarafından çok yönlü incelemeden geçirilmiştir. Şebeke, santral ve fatura incelemeleri yapılmış ve herhangi bir arıza veya GSM hattına kaçak girme tespit edilememiştir. Ayrıca itiraz dilekçesi üzerine, yapılan araştırmada ………………………. numaralı telefonu davacının arkadaşı 3. Şahıs konumundaki …………………’nın kullanmakta olduğu farkedilmiştir. itiraz nedeniyle itiraza konu ……………………. numaralı GSM telefon aboneliği aranmış ve telefonu açan 3. Şahıs ………………. telefonu 3 yıldır kendisinin kullandığını beyan etmiştir. Konuşma kayıtları ekte dosyaya sunulmuştur.  3.Şahsın yaptığı görüşmelere talep üzerine kontrol edilmiş ve özellikle 900’lü hatların sık sık arandığı, milletlerarası görüşmelerin yapıldığı görülmüştür. Fatura detaylarını da davacı şahsa müvekkil firmamız tebliğ etmiştir. Konuya ilişkin firma uzmanlarımız tarafından oluşturulan inceleme raporu ve telefonu kullanan ……………. ‘nın itiraz dilekçesi ekte sunulmuştur.

2- Detaylı fatura çıkarılması ile gerçek ortaya çıkmıştır. Davacı GSM aboneliğini sözleşmeye aykırı olarak sözleşmeye taraf olmayan 3. bir şahsın kullanımına devretmiştir. Sözleşmeye aykırı davranan davacının eyleminden dolayı müvekkil şirket sorumlu tutulamaz. Davacının görüşmelerin yapılmadığı yönündeki itirazı da gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili baz istasyonlarının kayıt dökümleri alındığında gerçek ortaya çıkacaktır. 

3- Davacı ile yapılan abonman sözleşmesinde, abone, aboneliğe başlama ve bitim tarihleri ile yapılan konuşma adetlerinin ve bunların ücretinin ve sair borçlarının tayininde ve diğer hallerde ve özellikle Mahkemeler sırasında Şirketimiz kayıtlarını ve bu kayıtlardan çıkarılacak hesap özetleri tutarlarını kayıtsız şartsız kabul edeceği, açık olarak düzenlenmiştir.

4- Önceki aylara ilişkin görüşme bedelinin son dönemlerdeki fatura tutarlarına göre daha düşük olması, bu görüşmelerin davacı tarafından veya davacının bilgisi dahilinde yapılmadığına delil teşkil etmeyeceği açıktır. Davacı kendi isteği ve rızası ile telefonu 3. bir şahsın kullanımına bırakmıştır. Şahısla yapılan görüşmede de şahıs bu durumu kabul etmiş ve yaklaşık 3 yıldır ilgili abonelikten kaynaklı numarayı kendisinin kullandığını beyan etmiştir. 

DELİLLER: GSM Abonelik sözleşmesi, abonelik dosyası, inceleme raporu, muayene raporu, Müvekkil Şirket kayıtları, Görüşme Süreleri , Ayrıntılı konuşma dökümü, tanık bilirkişi incelemesi ve türlü delil.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI