Cevap Dilekçesi – Ticaret Mahkemesi Bilirkişi İncelemesine Katılmama

İZMİR ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:2013/…….. Esas

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davacı tarafın ………………………… tarihli dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Sayın Mahkemeniz tarafından ………………….. tarihli celsede bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Davalı taraf inceleme günü defterlerini hazır etmemiş ve bilirkişi incelemesine katılmamıştır. Daha sonra ………….. tarihli celseye katılmaması sebebiyle takip edilmeyen dava dosyası işlemden kaldırılmıştır.

2-Davacı iddiasını ispatla mükellef olan taraftır. Huzurda görülen dava da ispat yükü davacı tarafta olup inceleme sırasında defterlerini hazır bulundurmadığı gibi mazeretsiz olarak duruşmaya da katılmamıştır. Davacı davasını ispat edememiş olup yeniden bilirkişi incelemesi talebi yerinde değildir.

3-Davacı tarafın dosyaya sunduğu bila tarihli dilekçesindeki beyanlarını kabul etmiyoruz. Davacı taraf dava dışı ……….. beraber ……………….. markasının şu satış bayiliğini üstlenmekteydiler. Davacıya daha önce yapılmış olan su teslimatlarına ilişkin irsaliyeli faturaları ve ayrıca davacının su teslimatlarını kabul ettiği imzalı yazılarını dosyaya sunmuştuk. 

4-Davacı taraf kendisinin bu ticari ilişki de hiçbir ilişkisinin olmadığı belirtmesi tarafımızca kabul edilemez. Zira dosyaya sunduğumuz 21 adet teslim bildirimi ve 36 adet irsaliyeli fatura da imza bölümünde davacının ismi yazmaktadır. Davacı bu imzasını da inkar etmemektedir. 

5-Davacı tarafın huzurdaki davası borcun tahsil edilmesini engelleme amacıyla açılmıştır. Zira tarafımızca davacıya yapılan teslimat ispatlanmış, senet altındaki imzanın davacının eli ürünü olduğuna dair rapor da ceza dosyasından suret alınarak huzurdaki dosyaya konulmuştur.   

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davacı tarafından ispat edilemeyen davanın ve davacının haksız yere gelmeyerek işi sürünceme de bırakması nedeniyle yeniden bilirkişi incelemesi talebinin reddine, tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin  davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI