T.C

          İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

……………… BANKASI ……………. ŞUBESİNE

Alacaklı ………………… A.Ş vekili Avukat Arif BALTACI’ya borçlu bulunan ……………… Sanayi A.Ş şirketinin ………………………..TL borcu sebebiyle çıkartılmış bulunan …………….tarihli 89/1 haciz ihbarnamesinde borç miktarı ………………TL olup, ………….tarih itibariyle borç miktarı ……………………………….TL olduğundan borçlunun nezdinizde bulunan alacaklarına borç miktarınca haciz edilerek dosyamıza …………….. Bankası …………….. Şubesi ……………… numaralı hesabına gönderilmesi rica olunur.

Elden Takiplidir

                                                                                        İstanbul .. İcra Müd