T.C

            İstanbul

… İcra Müdürlüğü

Dosya No:2013/………. Esas

İSTANBUL (…) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

İLGİ                                       :2013/………….. Talimat

ALACAKLI                          :………………. A.Ş

VEKİLİ                                  :Avukat Arif BALTACI

BORÇLU                               :

BORÇ MİKTARI                 :…………………………TL(Faiz, vekalet ücreti ve masraflar hariç)

İş bu borçtan dolayı borçlunun gösterilen ve gösterilecek adreslerindeki menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının, gerektiğinde çilingir marifetiyle mahale girilerek, haczine ve borca yeter derecede menkullerin muhafazasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile sonuçtan müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

İstanbul … İcra Müdürü