T.C.

              İSTANBUL

.. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                         

Dosya  : 2013/…………… Esas

S.S.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAHSİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İLGİ        : Yukarıda dosya numarası ile aynı sayılı …………….. tarihli yazımıza ek olarak ……………… tarih, …………………… sayılı cevabı yazınız (Fotokopisi eklidir)

ALACAKLI :

VEKİLİ           : Av.Arif BALTACI

BORÇLU      :

BORÇ            : 01/09/2013 tarihi ile birikmiş ……………….TL

                          01/09/2013 Tarihinden başlamak kaydı ile her ay ödenmesi gereken …………………TL  aylık nafaka

Yukarıda kayıt edilen nafaka borcundan dolayı ilgi sayılı yazımızla maaşı üzerine haciz konulmuş ve cevabi yazınızla neticesi bildirilmiş olmakla,İstanbul (…..) Aile Mahkemesinin.  ………………… tarihli ve …………………… karar sayılı ilamı ile borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinden 01/07/2013 tarihinden başlamak kaydı ile aylık nafaka miktarının kesilmesine, birikmiş nafaka borcu için maaşının ¼ ünün üzerine haciz konulması ve birikmiş nafaka bitinceye kadar bu hacze devam olunmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince 01/07/2013 tarihinden başlamak kaydı ile borçlunun maaşından her ay ……………..TL nafakasının kesilmesi ve birikmiş nafaka borcu için maaşının ¼ ünün üzerine haciz konulması ve birikmiş nafaka bitinceye kadar bu hacze devam olunması ve kesilen paraların her ay muntazaman dosyamıza gönderilmesi, sebepsiz yere hacizlerin tatbik edilmemesi veya kesilen paraların gönderilmemesi halinde İ.İ.K.’nun 355 ve müteakip maddelerinin tatbik olunacağının bilinmesi ve neticeden bilgi verilmesi rica olunur.13.09.2013

İstanbul …. İcra Müdürü