T.C.

               İSTANBUL

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/ …….. Esas

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Alacaklı ………………. A.Ş vekili Av. Arif BALTACI’ya  01/09/13 tarihi itibari ile …………………TL ödemeye borçlu …….. Partisi …………… İlçe Başkanlığına İzafeten ……………….. PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI’nın işbu borcu nedeniyle borçlunun nezdinizde bulunan hak ve  alacakları, istihkakları  ile hak edişleri üzerine dosyamız borç tutarı kadarı üzerine haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince  Bakanlığınızca borçluya yapılacak ödemeden alacaklının alacağını karşılayacak miktarının kesilerek müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi husus takdirlerinize arz olunur.

İstanbul … İcra Müdürü