Vekillikten İstifa Dilekçesi

İSTANBUL 18.ASLİYE  CEZA  MAHKEMESİ SAYIN  HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO  : 2015/XXX E.

K O N U        : Sanık vekilliğinden istifamız hakkında.

                 Yukarıdaki dosya numarasını belittiğimiz ve mahkemenizde görülmekte olan dava yargıtaydan bozularak dönmüştür. Fakat müvekkilimiz ile dosya kapsamında avukatlığın gerektirdiği ciddiyette iletişim kuramadığımız için vekalet ilişkisini sonlandırma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu sebeple SANIK Müvekkil XXXXX XXXXX’in vekilliğinden müvekkil ile vekillik ilişkisinin gerektirdiği irtibat kurulamadığı için istifa ediyoruz. 

Gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

XX.XX.2015

                                                                                                    Av. Arif BALTACI