Tahsilat Makbuzu Örneği Örnek No:38

                      T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                               Örnek No : 38*

……………………………… Mahkemesi                                 CİLT   No:                                                                      

Dosya No                    :  ………………………..                         SIRA   No:

 

T A H S İ L Â T   M A K B U Z U

            Lira                             Kuruş

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….         …………………………..          …………………………………………………………………………

_________________             Tutarı

……………………………………………. verilmek üzere ……………………………………………………………..  tarafından (*) …………………………………………. yalnız …………………………………………………. ………………………………………………………………………… lira yatırılmıştır.

                                                                      ……../……/……….

Mühür ve İmza                                                         Makbuzu alanın ismi ve imzası

 

İHTAR : 1 – Teslimat meyanında altın ve gümüş para balâda tashiran irae olunacaktır. Her şahıs teslimat mukabilinde makbuz ve ahzetmeğe mecburdur.

2 – (*) lira ve kuruş yazı ile yazılacaktır.     

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 67/146’ya karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir