İSTANBUL . ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO: 2013/…………..Esas

MÜDAHİL :

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

SANIK :

VEKİLİ : 

 

AÇIKLAMALAR 

 

Yukarıda belirtilen dosya numarası ile huzurda görülmekte olan davada şikayetçi müvekkil suça konu fiili birlikte işleyen şüpheli …………………………………….’den şikayetçi olmuş ancak şüphelinin devlet memuru statüsünde olmasından dolayı soruşturma izni için İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilmiş ancak Bakanlıkça dilekçenin işleme konulmaması yönündeki karar gereği savcılıkça Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup bu kararın iptali için Danıştay’a iptal davası açılmıştır.

Yapılan başvuru üzerine Danıştay …. dairesinde yapılan inceleme sonucu bakanlıkça verilen kararın iptaline karar verilmiş olup (Ek-1 Karar Örneği) bu karar gereği davanın sayın mahkemenizde görülmesi sebebiyle şüpheli ………………….. hakkında ek iddianame düzenlenip şüpheli sıfatıyla davaya dahil edilmesi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdiine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

AV. ARİF BALTACI