İSTANBUL … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO:2013/…….. D.İş

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

TESPİT İSTEYEN :

VEKİLİ:

TALEP KONUSU: ………………….. tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızı içerir dilekçemizdir.

 

İTİRAZLARIMIZ

 

…………………….. günü Maslak İstinye Park girişinde müvekkil şirkete ait bulunan ……………………………. ışıklı reklam panosuna,  …………………………. A.Ş tarafından yapılan kanal kazısı esnasında hasar verilmiştir.

Bilirkişi, raporunda İstinye Parkın ön kısmında davalı şirket tarafından herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtmektedir. Ekte sunduğumuz olay gününe ait istinye park güvenlik kamerası görüntülerinden ve …………… numaralı mobese kayıtlarından da açıkça görüldüğü üzere davalı ………… A.Ş tarafından yapılan kanal kazısı esnasında müvekkill şirkete ait reklam panoları zarara uğratılmıştır.

Olay sonrasında mahalde herhangi bir hasar zaptı tutulmamıştır.

Bu sebeple bilirkişinin tanzim ettiği raporun bilimsel açıdan herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. bilirkişi tespit raporunda varsayıma dayalı, bilimsel teknikten uzak bir çözüm sergilemektedir. Bilirkişiliğin mahiyeti gereği oluşturan raporların bilimsel teknikler aracılığıyla ve objektif olarak oluşturulması gerekir. Raporun gerçekliği olmadığı ekte sunduğumuz kamera kayıtlarından da açıkça görülmektedir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden bilirkişi raporunu kabul etmediğimizi saygı ile bildiririm.

 

İtiraz Eden Vekili

Av. Arif BALTACI