İSTANBUL ……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………. Esas

CEVAP VEREN(DAVALI):

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davaya cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1.) Öncelikle huzurdaki dosya için DERDESTLİK itirazında bulunuyoruz. Dava dilekçesinden de anlaşıldığı üzere;davacı aynı hasara ilişkin müvekkil şirket aleyhine İstanbul …. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/………… Esas sayılı dosyası üzerinden dava açmıştır. Davacının aynı hasardan dolayı yeni bir dava açması hukuk kurallarına uygun değildir. Kaldı ki, trafik kazası neticesi ortaya çıkan zarar İstanbul ….. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/………… Esas sayılı davasında tespit edilip hüküm altına alınacaktır. Bu sebeple iş bu davanın açılmasında davacının hukuki yararı yoktur.

2.)Ayrıca davacı, müvekkil şirkete ait aracın sigortalı bulunduğu………………… Sigorta A.Ş. ile davaya konu ………………………….. TL’nin ödenmesi hususunda anlaştıklarını, sigorta şirketi tarafından ödeme yapılması için kendilerine gün verildiğini, daha sonra davalı sigorta şirketi tarafından müvekkil şirket çalışanı şoförümüz kusurlu bulunduğundan ödeme yapılmadığını belirtmiştir. Her nedense davacı vekili tarafından davaya konu trafik kazasının oluş şekli izah edilmemiştir. Müvekkil şirkete ait araca plakası alınamayan bir kamyona arkadan çarpmış, trafik kaza tutanağında 04 nolu asli kusurlardan arkadan çarpma suçunu işlemekle suçlanmış, davacı yönetimindeki 34 AA 0000 plakalı araç müvekkil şirkete ait araca arkadan çarpmıştır. Ancak tutanakta arkadan çarpma suçunu işlemediği tali kusurlardan uykusuz, yorgun ve dalgın araç kullanma suçunu işlediği belirtilmiştir. Aynı suça farklı cezanın tatbiki Trafik Kaza tutanağının güvenilirliğini zedelemektedir. Kusurlu olan davacı taraftır. Durmakta olan araç müvekkil şirkete ait araçtır. Oysa davacı süratle hareket etmekte ve trafik kurallarını hiçe saymaktadır. Davacının araçlar arasında olması gereken seyir mesafesini korumadığı için kaza meydana gelmiştir.  

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden öncelikle derdestlik itirazımızın kabul edilmesi, edilmediği taktirde haksız ve mesnetsiz açılan davanın esastan reddi ile yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI