İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…… Esas

DELİLLERİNİ SUNAN

DAVALI :

VEKİLİ : Avukat Arif BALTACI

KARŞI TARAF

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU: ………………… tarihli ara karar gereği delillerimizi içeren dilekçemizdir.

 

DELİLLERİMİZ

 

1-İstanbul … İcra Müdürlüğünün 2013/……… Esas sayılı dosyası

2-İstanbul … İcra Müdürlüğünün 2013/……… Esas ve 2013/…… Esas sayılı dosyaları

3- Taraflara ait vergi dairesi kayıtları

4- Müvekkil şirkete ait defter ve resmi kayıtlar

5-İstanbul İli, …………… İlçesi, ………… Mahallesi muhtarlık kayıtları

6-Kira sözleşmesi, Şirket ortaklar kurul kararı, Faturalar

7-Keşif ve Bilirkişi incelemesi

8- Tanık, Yemin, sair kanuni delail

Karşı tarafın delil sunmasından son cevap olarak delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delillerimiz arz olunur.

 

Davalı Vekili

Avukat Arif BALTACI