İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/………… Esas

ESAS HAKKINDA

BEYANDA BULUNAN

SANIK :

V E K İ L İ :Av.Arif BALTACI

KATILAN :

VEKİLİ :

KONU :Esas hakkında son savunmalarımızdır

 

AÇIKLAMALAR 

 

Müvekkilimiz ……………………… hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığının ……………………. tarihli iddianamesi ile Resmi Evrakta Sahtecilik ve bu suça iştirak suçlaması ile dava açılmıştır.

Müvekkilimiz 2005 ile 2011 yılları arasında Almanya’da işçi olarak çalışmıştır. Bu çalışmış olduğu sürelerin Türkiye’ye nakli ve tespiti hususunda bu tip işlerle uğraşmakta olan ………………….. isimli şahısla görüşmüştür. ………………………… müvekkilimizin ismini alıp araştırma yaptıktan sonra yurt dışında bir süre daha çalışması gerektiğini süresi dolduktan sonrada emekli olacağını söylemiş ve müvekkilimiz bu bilgiyi bizzat giderek İstanbul SSK İl Müdürlüğünden doğrulamıştır. Bunun neticesinde de bir süre daha Almanya’da çalıştıktan sonra bir kısmını da borçlanarak emekli olmuştur. Müvekkilimiz emekli olduktan bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığının hakkında bu davayı açtığını öğrenmiştir. Müvekkilimiz sanıklardan ………………….’nun yanına sadece ve sadece bu işleri bildiğinden dolayı danışma amacı ile gitmiştir. Kendisine sadece bilgilerini verip emekli olup olamayacağını öğrenmek istemiştir. Daha sonradan hakkında düzenlenen iddianamede belirtildiği gibi bir eylemi, eyleme iştiraki olmamıştır. Hiçbir kimseye bu şekilde işlem yapın emeklilik süremi doldurup emekli edin diye talimat vermemiş, kanuna aykırı bir istekte bulunmamıştır. Müvekkilimiz emekli olmak için kanuni imkanı varken suç teşkil eden eyleme tevessül edecek değildir. Haddi zatında bilgileri kullanılarak düzenlenen belgelerdeki imza müvekkilimizin elinden çıkmamıştır. Mahkemenizce ………………….. tarihinde yapılan duruşmanın 3 nolu ara kararında imzanın müvekkilimizin elinden çıkmadığının açıkça belli olduğu tespit edilmiştir. Ancak sadece düzenlenen belgede ismi olduğundan dolayı bu husus dava açmak için İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yeterli sayılarak dava açılmıştır.

Müvekkilimiz hakkında açılmış olan davanın vermiş olduğu elem, üzüntü, haksız olarak suçlanma sebebi ile rahatsızlanmış ve rahatsızlığının ciddi olduğu tespit edilmiştir ve halende rahatsızlığından dolayı tedavi görmektedir. Müvekkilimiz bu suçlama sebebi ile aile ve dost çevresinde sıkıntıya düşmüştür bunun sonucunda da rahatsızlanmıştır.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplere binaen müvekkilimizin hiçbir bilgisi, katılımı olmadan hakkında açılmış olan mahkemenizin ………………….. esas sayılı dosyasından BERAATİNE karar verilmesini tensip ve görüşlerinize saygılarımızla arz ederiz.

 

Sanık Vekili

Av. Arif BALTACI