Evlenmeye İzin Talebi Dilekçesi

 

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:

VEKİLİ :

DAVALI:

KONU                      : Evlenmeye izin verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilimizin kızı 17 yaşından gün almıştır. Ayrıntılı Nüfus kayıtları ve kimlik sureti dilekçemiz ekinde dava dosyasına sunulmuştur.

2-Müvekkilimizin kızı yeni üniversiteye başlamış ve üniversiteden tanıştığı erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerek bu ilişki sonunda hamile kalmıştır.

3-Müvekkilimizin aile çevresi ve Türk toplum yapısı bu tarz ilişkileri kabul etmediği için müvekkilimizin kızı ve erkek arkadaşı çevre baskısına uğramışlardır. Müvekkilimiz kızını evlendirmek istese de müvekkilimizin kızının yaşının küçük olmasından dolayı yani kanunen bu durum mümkün olmadığından evliliği gerçekleştirememiştir.

4-Müvekkilimizin gençlerin evlenememesi sebebiyle çevreden baskı görmelerini istememektedir. Kızının evlenmesine hem müvekkilimizin hem de müvekkilimizin eşinin izini vardır.  Bu sebeple mahkemenizin de küçüklerin evlenmelerine izin verilmesi yönünde karar vermesini istemekteyiz.

DELİLLER               : Nüfus kayıtları, doktor raporları, tanık, bilirkişi ve sair kanuni delail.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak nedenlerle Türk Medeni Kanunu madde 124 uyarınca müvekkilimizin kızının  evlenmesi için mahkemenizce izin verilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                                               DAVACI VEKİLİ