İSTANBUL …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/……….. Esas

ŞÜPHELİ :

VEKİLİ : Av.Arif Baltacı

ŞİKAYETÇİ:

VEKİLİ:

SUÇ: Hırsızlık

KONU: Esas Hakkındaki beyanlarımız ve son savunmamızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Şüpheli Müvekkil …………………….. hakkında mahkemenizde görülmekte olan davada kaçak su kullanımı sebebiyle TCK 491/ilk maddeden cezalandırılması için talepte bulunulmuştur. TCK’mızın 491/ilk maddesinde, hırsızlık: “Herhangi bir kimsenin başkasının taşınabilir malını rızası olmaksızın faydalanmak için bulunduğu yerden almasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Fakat müvekkilimizin böyle bir kastı olmadığı açıktır. Müvekkilim su paralarının ödenmesine rağmen suyunun müdahil şirket tarafından açılmadığını düşünmüş bu konuda müdahil şirket ile telefon görüşmeleri yapıp suyun açılması için gelmelerini bildirmiştir. Bu esnada müvekkilimize borcunun olduğu gibi bir bilgi de söylenmemiştir. Su açma işlemi için gelinmeyince müvekkilim ne de olsa borcu ödendi diye düşünerek suyu kullanma amaçlı olarak mühür üzerinde bulunan tıpayı çıkartarak suyu kullanmıştır. Zaten bu olayından yaklaşık 15 gün sonra kiracı olduğu bu evden ayrılarak yeni bir eve taşınmıştır.

2- Müvekkilim su abonesi değildir. Söz konusu yerdeki abone olan (müvekkilimin paraları hesabına yatırdığı kişinin karısı) ……………………. adına bir sözleşme mevcuttur. Müvekkilim kullandığı su paralarını bu sebeple ………………….. hesabına yatırmakta idi. Bankadan gelen cevapta görüleceği üzere farklı bedellerinin yatırılmasının sebebi kira bedeli haricinde su ve elektrik faturalarının da bu hesaba yatırılmasıdır.

3- Kiracı olarak yaşadığı dava konusu olayın yaşandığı eve ilişkin kira bedellerini ve su faturası tutarlarını ev sahibinin kardeşine elden ödemiştir. Bu konuda müvekkil şüphelinin çalışma arkadaşları da tanıklık yapmıştır. Müvekkilim bu bedelleri bazen elden bazen de banka yoluyla ev sahibinin vekili ……………………’e ulaştırmıştır. İlgili bankadan yapılan bu havale işlemleri sorulduğunda sadece kira parasının değil kira parasını ek olarak da su fatura bedellerinin de banka hesabına belli dönemlerde yatırıldığı farklı farklı yatan bedellerden anlaşılmaktadır.

4- Müvekkilim ……………………………….. bünyesinde çalışmaktadır. Maddi durum bakımından herhangi bir sıkıntısı yoktur. Çevresinde oldukça itibarlı biridir. Geçmişine bakıldığında herhangi bir sabıkası veya hakkında açılmış her hangi bir dava yoktur. Müvekkilimin bedel olarak çok az olan su paraları için yıllarca edinmiş olduğu saygıyı ve itibarı kaybedecek bu tür bir hareketi yapmasını düşünmek hayatın doğal akışına tamamen aykırıdır. Müvekkilimin bu tür bir hırsızlık olayını kasıtlı olarak yaptığından bahsedilemez zira yukarıda belirttiğim üzere her ne kadar sayaç üzerindeki mühür sökülse bile müvekkilim borcunun olmadığı düşüncesi ile sayacının mühürlenmesi anlam verememiş ve bu sebeple mühürü sökmüştür. Müvekkil mühürü söküp su kullanmaya devam ederken kastı hırsızlık yapmak olmayıp zaten borcu olmadığından sayacın mühürlenmesine anlam verememesidir.

5- Müvekkilim dava konusu olan ve tutanakta belirtilen kolona ilave yaparak kaçak su kullanma eylemini gerçekleştirmemiştir. Müvekkilim söz konusu yerde kiracı olarak bulunmaktadır. Oturduğu evde bu tür bir işlemi yapması ciddi bir tadilat ve gürültüye neden olması gerekir. Böyle bir çalışma yapsa idi bu durumda komşuların bu tür bir tadilattan haberi olması ve olayı bilmesi gerekirdi. Oysa müvekkilin karşı komşusu ve apartman yöneticisi ……………… böyle bir durumu müvekkilin yapmadığını müvekkilin kolona herhangi bir müdahalesinin olmadığını dosyamızda yaptığı tanıklık esnasında bildirmiştir. Eğer müvekkilim böyle bir tadilat yaparak kaçak su kullanmaya çalışsa idi yapılan bu çalışma komşular tarafından bilinir ve çıkacak gürültü ile duyulurdu. Söz konusu su sayacındaki kolona ilave yapılması muhtemelen müvekkilimin oraya taşınmasından önce yapılmış bir işlemdir. Müvekkilimin bu durum hakkında herhangi bir bilgisi mevcut değildir. Kaçak su kullanımı için yapılan bu düzenekten tutanak tutulduğunda haberdar olmuştur. Mahkemeniz tarafından yapılacak keşif bahsettiğimiz tüm bu durumlar ortaya çıkacaktır.

6- Müvekkilim suyun kaçak olarak kullanıldığını öğrenmesinden hemen sonra ilgili su borcunu ödemiştir. Bu konu ile ilgili ödeme belgesi dosyaya sunulmuştur. Müvekkilimin kaçak su kullanmak gibi herhangi bir kastı olmadığı açıktır. Ve müvekkilim kaçak su kullanımı için kurulan düzenekten haberdar değildir. Suçun maddi ve manevi unsurları mevcut değildir.

 

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim hususlar göz önüne alınarak Müvekkil Sanık ……………………………. üzerine atılı bulunan suçun manevi unsura olan kasıt olmadığından beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Mahkemenizde aksi kanaat hasıl olması halinde 647 Sayılı yasanın 4 ve 6. Maddeleri, TCK daki takdiri indirim sebepleri ve TCK’nın Lehe olan hükümlerinin uygulanarak erteleme ve paraya çevirme kararı verilmesini talep ediyorum.

 

Şüpheli Vekili 

Avukat Arif BALTACI