İSTANBUL   . SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO:2013/………..Esas

(Beyan Sunan)

SANIKLAR: 

VEKİLLERİ: Av.Arif BALTACI

DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ:

KONU: Esasa ilişkin beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- …………………….. tarihli iddianame ile müvekkil sanıklar aleyhine kasten yaralama ve hakaret suçlarını işledikleri iddiası ile kamu davası açılmıştır. İddianamede “ şüphelilerin üzerlerine atılı müsnet suçları işledikleri iddia, şüphelilerin savunması, doktor raporu, tutanaklar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmış olmakla..” ifadesine yer verilmiştir. Dosya içeriğinde müvekkil sanıkların isnat olunan eylemleri gerçekleştirdikleri yolunda bir delil bulunmadığı gibi, gerek hazırlık soruşturmasında gerekse kovuşturma aşamasında müvekkiller suçu işlemediklerini beyan etmişlerdir. Bu nedenle iddianamede yer alan tespitler gerçek durumu yansıtmamaktadır.

2- Şikayetçi; “ aracını kırmızı ışıkta beklemek üzere durdururken, şerit değiştiren bayan sürücüye yol verdiğini, bu sırada 34 ……………. plakalı aracın birden sol tarafa geçerek müştekinin aracının sağ çamurluk ve tamponuna vurarak ileride durduğunu , aracın içinden üç kişinin indiğini, sürücü kısmında oturan şahsın elinde sopayla indiğini kendisine sopa ve yumrukla vurduğunu, diğer sanıkların da kendisini yumrukladıklarını” beyan etmiştir.

3- Olay müştekinin beyanlarındaki gibi gerçekleşmemiştir. Sanıklardan ………………………….’ın kullandığı araç seyir halindeyken sanık ………………………….. sol şeride geçmek için sinyal verdiği sırada, müşteki ticari araç sürücüsü el kol hareketleri yaparak, müvekkillerin bulunduğu aracın önüne geçerek durmuş, yolu kapatmış ve aracından inerek küfürler yağdırmaya başlamıştır. Müşteki, araçtan inerek durumu anlamaya çalışan sanık …………………….’nun yakasından tutarak hırpalamaya başlayınca, diğer sanıklar müştekiyi sakinleştirmeye çalışmışlardır. Müştekiye neden bu kadar sinirli olduğunu sorduklarında da “annesinin rahatsız olması sebebiyle gergin olduğunu” söylemiş ancak, sanıklar araba bindiğinde tekrar küfür etmiştir. Müvekkil sanıkların müştekiye karşı herhangi bir darp ve hakaret eylemi olmamıştır. Aksine yakasından tutularak hırpalanan sanık ………………..’tır. Müvekkil sanıklar, aniden ve sebepsiz şekilde müştekinin hakaret ve küfürleri ile karşı karşıya kalmışlardır.

4- Müştekinin şikayetine dayanak ifadeleri pek çok çelişkiyi barındırmaktadır. Trafikte normal seyir halindeyken, bir sürücünün diğerinin aracına çarparak, durması ve sopalarla inip, çarpmış olduğu aracın sürücüsünü darp etmesi akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Belirtildiği üzere, aracı durdurup inen sanıklar değil müştekidir. Küfürler yağdırarak sanık ……………………..’i yakasından tutup tartaklayan da bizzat müştekidir. Müvekkil sanıkların müştekiye darp eylemi olmadığı gibi, iddia edildiği gibi ellerinde ve hatta araçta sopa yoktur.

5- Müştekinin anlatımlarından müvekkil sanıkların adeta bir çete olduğu izlenimi uyanmaktadır. Oysaki, sanık ……………………… çevresinde sevilen, sayılan bir iş adamıdır. Diğer Sanık ………………………….., ………………………….’ın amcasıdır,1961 doğumludur ve emeklidir, ……………………….. ise diğer sanıkların akrabası olup, her üç sanık da günlük hayatlarında nezaketleri ve insanları incitmekten kaçınmaya gösterdikleri gayretle tanınmaktadırlar.

6- Sanıklar üzerlerine atılı isnatlar nedeniyle büyük üzüntü yaşamaktadırlar. Olayın mağduru kendileri olduğu halde asılsız suçlamalara muhatap kılınmış olmak nedeniyle hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. “Suçluluğu kanıtlanıncaya kadar herkes masumdur” ve dosya içeriğinde müvekkillerin isnat olunan suçları işlediklerine dair en ufak bir delil bulunmamaktadır. Müştekinin beyanları art niyetli, husumet içeren, tek taraflı beyanlar olup hükme esas alınamaz.

7- Dosya içeriğindeki doktor raporunda yer alan bulgular müvekkil sanıklar tarafından gerçekleştirilmemiştir. Müştekinin olay günü sergilediği aşırı sinirli tutum ve davranışları, kendisinin henüz yaşadığı bir tartışmanın gerginliği altında bu şekilde davranmış olabileceği kanaatini uyandırmaktadır.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle, müvekkil sanıklar üzerlerine atılı suçu işlemediklerinden BERAAT’lerine karar verilmesini saygılarımızla müdafii sıfatıyla arz ve talep ederiz.

 

SANIKLAR MÜDAFİİ

Avukat Arif BALTACI