Çap Durumunun Tapudan Sorulması Müzekkeresi Örneği

 

                 T.C.

          İSTANBUL

11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : 

 

                                      TAPU KADASTRO  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                                  Dosyamız borçlusu  XXXX XXXXXX’nın   borcundan dolayı kaydına haciz konulan parsel sayılı   gayrimenkülün çapının çıkartılarak müdürlüğümüze gönderilmesi istenmesine karar verilmiştir.

                                     Karar gereginin yerine getirilmesi ve neticeden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

                                               İSTANBUL 11. İCRA MÜDÜRÜ

Eki: 4,00 TL.P.P.