ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ ÖRNEĞİ

 

         T.C.                                                                                                     Örnek No:3*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

 

ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ

 

1-Alacaklının    ve   varsa  kanuni  temsilcisinin   ve  
    vekilinin    adı,  soyadı   ve   yerleşim   yerindeki  
    adresi,  alacaklı yabancı  ülkede oturuyorsa     
    Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi   :                                 

2-Borçlunun   ve  varsa   kanuni  temsilcisinin  adı    
    soyadı ve  yerleşim  yerindeki  adresi,  alacaklı            
    tarafından  biliniyorsa  vergi  kimlik   numarası              :

3-İlâmı  veren  mahkeme  ve  ilâmın  tarih   ve     
    numarası                                                                      :

4-Talebin neden ibaret olduğu                               :

Teslimi hükmolunan çocuğu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde teslim etmeniz; küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen ile kişisel ilişki kurmasına engel olmamanız; aksi halde çocuk nerede bulunursa bulunsun İcra ve İflâs Kanununun 25/25-a maddesi gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı; ilâmın icrası sırasında çocuk gizlenir veya kişisel ilişki kurulmasına engel olunursa aynı Kanunun 341 inci maddesindeki cezanın uygulanacağı ihtar olunur.

 

 (İİK m.25, 25a)

            …./…./………..

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 55’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir