Çek İptali Dava Dilekçesi Hasımsız

 

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

KONU : …/…./…… tarihli çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi talebimizi içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkil firma teknoloji ürünlerine yönelik satış yapmaktadır. Bu amaçla müşterilerinden almış olduğu ve müvekkil firmanın yetkilisi tarafından cirolanan aşağıda listesi bildirilen çekler müvekkil firma personelinin aracının camı kırılarak çalınmıştır. Müvekkilimizin personelinin aracında meydana gelen hırsızlık dolayısıyla Levent polis karakolu tarafından tutulan tutanak ve olay yeri fotoğrafları da dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

Çalınan Çeklerin Listesi

X Bankası X Şubesi, X Tarih, XXXX Miktar, Keşidesi XXX olan XX Çek, XXX Seri Numaralı Çek
X Bankası X Şubesi, X Tarih, XXXX Miktar, Keşidesi XXX olan XX Çek, XXX Seri Numaralı Çek
X Bankası X Şubesi, X Tarih, XXXX Miktar, Keşidesi XXX olan XX Çek, XXX Seri Numaralı Çek
X Bankası X Şubesi, X Tarih, XXXX Miktar, Keşidesi XXX olan XX Çek, XXX Seri Numaralı Çek
X Bankası X Şubesi, X Tarih, XXXX Miktar, Keşidesi XXX olan XX Çek, XXX Seri Numaralı Çek

2. Çalınan bu çekler piyasada ticari itibari yüksek olan firmalar tarafından keşiden edilmiş olduğundan, müvekkil firmanın cirosu da bulunduğundan ve çeklerin vadelerinin henüz gelmediğinden çek vadeleri geldiğinde çeklerin karşılığının bankadan tahsil edilme bulunmaktadır.

3. Çeklerin bankadan tahsil edilmesini engellemek ve müvekkilimizin ve çeki keşide eden müvekkilimizin müşterilerinin zarar görmemesi için tedbir amaçlı olarak ödeme yasağı konulmasını da içeren çekin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : Banka kayıtları, çek fotokopileri, tanıklar, polis tutanakları, ve sair kanuni delail.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen gözönüne alınacak nedenlerle davamızın kabulü ile, öncelikle müvekkilimize ait ve ekte fotopilerini, dava dilekçemizde listesini sunduğumuz çeklerin ödenmesini önlemek için ivedilikle ödeme yasağı konulmasına ve dava sonunda söz konusu çekin iptaline karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız ederiz.

Davacı Vekili