Çek İptali ve Ödeme Yasağının Devamı Dilekçe Örneği

İSTANBUL  [ ].TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                          01.04.2016

                                                                               

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

KONU                      : Çek  İptali  ve  Ödeme  Yasağı  Kararının Devamı Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR          

1-Müvekkilimiz ……. alacağına karşılık olarak aldığı ve hamili bulunduğu;

2-Keşidecisi……. den aldığı hamiline yazılı ……., ……., ……. Hesap, ……. Çek Seri Nolu, ……. Keşide Tarihli …….-TL  ve ……. Çek Seri Nolu ……..Keşide Tarihli …….-TL lık iki adet çeki düşürmüş veya çaldırmış bulunmaktadır.

3-Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya kaybolmuş bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta bu durumda müvekkilimizin mağduriyetine neden olmaktadır.

4-Çek bedellerinin talep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline karar verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER       : HUMK., TTK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR                        :

…… 2 AHM ../…. D. İş E. Sayılı Dosya, Banka Kayıtları, Çek Fotokopileri, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

SONUÇ ve İSTEM     :Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimizin ileride telafisi imkansız zararlara uğramasının önlenmesi bakımından  elinden rızası hilafına çıkan dökümü yapılan iki adet çekin ödenmemesi konusunda ….. 2 AHM ../../…. tarih, ../…. D. İş E. Ve ../…. D. İş  K. Sayılı ödemeden men kararının devamına ve dava konusu  iki adet çekin iptaline karar verilmesini  talep ederiz.

                                                                                                                      DAVACI VEKİLİ