Derkenar – Tehiri İcra Talepli Temyiz İçin

İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/…… Esas
                  2013/…….. Karar

Mahkemenizin 2013/……….. Esas, 2013/………… Karar sayılı dosyasının tarafımızca ………………. tarihinde, tehir-i icra talepli olarak temyiz edildiğine ilişkin bilginin, İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/………….. Esas sayılı dosyasına sunulmak üzere derkenar edilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Davalı Vekili
Av.Arif BALTACI

 
                     T.C
              İSTANBUL
…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 

DOSYA NO: 2013/…… Esas
                  2013/…….. Karar

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Mahkememizin 2013/…… Esas, 2013/…….. Karar sayılı dosyası davalı vekili tarafından ………………… tarihinde tehir-icra talepli olarak temyiz edilmiştir. İş bu husus davalı vekilinin talebi üzerine derkenar olunur.